Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
THE EASTMED - NEW YORK INVESTMENT SUMMIT
Cyprus - Greece - Israel: Strengthening business ties
2 Μαΐου 2019 • Νέα Υόρκη
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
23η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Κυβέρνηση της Ελλάδας
Europe: Leaving indecisiveness behind?
10-11 Ιουλίου 2019, Grand Resort Lagonissi
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner