Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
THE NEW YORK-EASTMED SUMMIT
Cyprus-Greece-Israel
29 Σεπτεμβρίου 2020, Διαδικτυακό συνέδριο
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
FOURTH SUSTAINABILITY SUMMIT
FOR SOUTH-EAST EUROPE AND THE MEDITERRANEAN
October 1st & 2nd, 2020, Athens
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
FIFTH AGRICULTURAL BUSINESS SUMMIT
THE EU GREEN DEAL AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
Date to be announced
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner